• Протокол №  4 засідання комітету з конкурсних торгів КЗК Обласний палац культури.
  • РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2015 рік.
  • Повідомлення про акцепт пропозиції за результатами переговорної процедури закупівлі (ТЕЦ 2016)

Протокол №  4

засідання комітету з конкурсних торгів

КЗК Обласний палац культури

 

М.Миколаїв                                                             «22 » грудня  2015 року

 

                                                                       Кабінет директора КЗК ОПК Добкіної М.М.

Присутні:

Голова комітету з конкурсних торгів  -    Добкіна Марія Миколаївна;

Заступник голови комітету з конкурсних торгів – Лисенкова Наталя Магомедівна;

Секретар комітету з конкурсних торгів –   Дрожак Ірина Борисівна;

Член комітету з конкурсних торгів –  Карагяур Володимир Степанович;   

Член комітету з конкурсних торгів –  Фрейчак-Коршикова Олена Олегівна;               

Член комітету з конкурсних торгів - Міценко  Микола Петрович.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

 

1. Про несення змін до договору з ПАТ «Миколаївобленерго».  

 

 

Питання № 1. Про внесення змін до договору з ПАТ «Миколаївобленерго». 

 

Виступили: Керуючись п.5 та п.7 ч.5 ст.40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» Карагяур В.С. та Фрейчак-Коршикова О.О. повідомили про наступне:

                     1. Зменшити суму договору № 44/3427 від 23.12.2014 р. на 55 004 грн. 19 коп. ( п’ятдесят п’ять тисяч чотири грн.. 19 коп.) та  викласти п. додатку № 15 «Ціна товару (послуг) за договором по кошторису на 2015 рік до договору № № 44/3427 від 23.12.2014 р. в наступній редакції:

              «Сторони домовились, що очікувана ціна  за цім договором на 2015 рік згідно обсягів споживання електричної енергії на 2015 рік, зазначених у додатку №  1а до цього Договору, становить 281 525 грн. 81 коп. (двісті вісімдесят одна тисяча п’ятсот двадцять п’ять грн.. 81 кол.) з ПДВ., в т.ч. відшкодування від орендарів в сумі 7 200 гон. 00 коп. ( сім тисяч двісті грн. 00 коп.).

                Відповідно до ст. 23 Бюджетного кодексу України будь які бюджетні зобов’язання та платежі з  бюджету можуть здійснюватися лише за наявності відповідного бюджетного призначення.

                Обсяг закупівлі електричної енергії може бути зменшено в залежності від виділених бюджетних  асигнувань за взаємною  згодою сторін».

                2. Додаток № 1а до договору .№ 44/3427 від 23.12.2014 р. викласти в новий редакції:  споживання електричної енергії в грудні 2015 року  становить 15,000 тис. кВт.год.

                3.Сторони дійшли згоди, що всі положення договору, в які не було внесено змін даною додатковою угодою, залишаються незмінними.

                4. Умови додаткової угоди застосовуються до відносин між Сторонами, які виникли до її укладення та є невід’ємною частиною договору .№ 44/3427 від 23.12.2014 р.

                5. Додаткова угода набирає чинності з дати її підписання та діє  протягом дії  Договору .№ 44/3427 від 23.12.2014 р.  

ВИРІШИЛИ:

 1.Затвердити внесені зміни до договору з ПАТ «Миколаївобленерго» та   річний план закупівель на 2015 р. (додається).

2.  Секретарю комітету з конкурсних торгів розмістити річний план закупівель на 2015 рік  на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель  протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану.

 

Голосували: "За" — 6; "Проти" — немає; "Утримались" — немає.

Рішення прийнято одноголосно.

  

Голова комітету з конкурсних торгів                                        М.М.Добкіна

Заступник голови комітету з конкурсних торгів                    Н.М. Лисенкова

Секретар комітету з конкурсних торгів                                   І.Б.Дрожак

Член комітету з конкурсних торгів                                          В.С.Карагяур 

Член комітету з конкурсних торгів                              О.О.Фрейчак-Коршикова

Член комітету з конкурсних торгів                                          М.П. Міценко 

=======================================================================

 

 

 

 

Наказ Міністерства економічного розвитку і

 

 

 

 

 

торгівлі України від 15.09.2014р. № 1106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2015 рік

 

Комунальний заклад культури "Обласний палац культури",  ЄДРПОУ 31613225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Предмет закупівлі

Код КЕКВ для бюджетних коштів

Очікувана вартість предмета закупівлі.  Сума з ПДВ

Процедура закупівлі

Орієнтований початок проведення процедури закупівлі

Примітки

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 35.11.1 - Енергія електрична (енергія електрична)

2273

281 525,81 грн.      ( Двісті вісімдесят одна тисяча  п'ятсот двадцять п'ять  грн. 81 коп.), з ПДВ

 переговорна процедура закупівлі

 листопад 2014 року

 переговорна процедура закупівлі ПАТ "Миколаївобленерго"

 

 

 35.30.1 - Пара та гаряча вода (пара та гаряча вода)

2271

509 780,47 грн.             ( П’ятсот дев'ять тисяч  сімсот вісімдесят  грн. 47 коп.), з ПДВ

 переговорна процедура закупівлі

листопад 2014 року

переговорна процедура закупівлі ПАТ "Миколаївська ТЕЦ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затвердженний рішенням комітету з конкурсних торгів від 22 грудня   2015 року  № 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комітету конкурсних торгів

 

 

М.М.Добкіна

 

 

 

 

 

М.П.

 

підпис

 

 

 

 

 

Секретар комітету конкурних торгів

 

 

І.Б.Дрожак

 

 

 

Календар

Каса

Часи роботи:

Пн.-Пт.

з 11:00 до 19:00

тел.: 36-22-64

Субота

з 12.00 до 16.00

Неділя – вихідний

Тел.: 500-505

                                          ХочуБилет

Опитування

Які заходи Палацу культури ви відвідуєте?

Всі заходи - 20.6%
Святкові концерти - 36%
Концерти художніх колективів Палацу - 14%
Конкурси, вікторини - 2%
Вистави - 14.8%
Інше - 12.6%

Всього відповідей: 602